Bansoft

Consulting w zakresie:
bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IT, cyberbezpieczeństwo,
ochrona danych osobowych, ryzyko operacyjne, ciągłość działania.
Wdrożenia i szkolenia międzynarodowych standardów w tych obszarach.

Art direction and graphic design:
Howinnga,  Palenque Patryk Marcinkowski,  Krzysztof Anzel